document

वनरक्षक प्रश्नपत्रिका 22 PYQs

वनरक्षक भरती जुन्या २०१९ वर्षी झालेल्या सर्व ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका, जवळ जवळ २६००+ प्रश्न संच वनरक्षक प्रश्नपत्रिका 22 पीवायक्यू हे वनरक्षक सराव पुस्तक आहे जे वनरक्षक भरती परीक्षांच्या तयारीसाठी उपयुक्त आहे. यामध्ये 22 सर्व जुन्या वनरक्षक परीक्षेचे प्रश्न आहेत जे विद्यार्थ्यांना त्यांची तयारी मजबूत करण्यास मदत करतील. ही प्रश्नपत्रिका तयार करताना ती परीक्षेसारखी बनवण्याची पूर्ण काळजी घेण्यात आली आहे आणि ती सोडवताना पूर्ण समज आवश्यक आहे. वनरक्षक परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पुस्तक अतिशय उपयुक्त आहे.

FAQs

What is the refund policy?

Please note that we do not currently have a return policy in place for our products.

For how long can I access the content?

This is a one-time purchase product and you'll get a lifetime access to it.

₹ 49.00

149